Quest o Konarzewie

W roku 2018 jako Stowarzyszenie wyraziliśmy zainteresowanie udziałem w projekcie Questingowym, zgłosiliśmy chęć udziału . Promocja Konarzewa, popularyzacja Konarzewskiego Szlaku Historycznego poprzez opracowanie Questu to jeden z kilku elementów promocji dziedzictwa historycznego i przyrodniczego wokół nas, rozpoczęta projektami kulturalno-historycznymi z roku 2017 i 2018. To doskonały element wpisujący się w regionalizację i opracowanie marki regionu. Tego zadania podjęliśmy się w roku 2018 i kontynuujemy w roku 2019 wraz z organizacjami pozarządowymi z Wielkopolski. 
Powstająca ścieżka pieszo-rowerowa, zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Konarzewie oraz popularyzacja w/w szlaku to kompleksowe działania na rzecz podniesienia atrakcyjności naszej wsi.

Z przyjemnością informuję, że zgłoszona 10 osobowa grupa osób z gminy Zduny została wytypowana do udziału w Warsztatach dotyczących tworzenia questów oraz Questingowym wyjeździe studyjnym do Krakowa w ramach Projektu Współpracy pn. „Promocja regionów poprzez aktywną turystykę” (PREPATUR), które będą poprzedzone Spotkaniem informacyjnym dot. nowoczesnych narzędzi w aktywnej promocji regionu.
Konarzew dołączy zatem do Zdun, Baszkowa. Do ścieżki przyrodniczej dołączymy szlak historyczny – 🙂 !0 osobowa grupa z gminy Zduny to mieszkańcy Konarzewa którzy od 2017 pracują nad promocją Konarzewa 

Od marca braliśmy udział w projekcie o tworzeniu questów.

Aby nabrać wiedzy praktycznej uczestniczyliśmy we wyjazdowej wizycie studyjnej w Krakowie.

Podsumowanie projektu w Lutogniewie ….