Gala Super Samorząd

Doczekaliśmy się – tytuł Laureata dla Stowarzyszenia RAZEM DLA KONARZEWA oraz władz samorządowych gminy Zduny.. Radość, duma, wzruszenie ☺️ Nagrodę tę dedykuję Mieszkańcom Konarzewa.


Szczególnie dziękuję tym, którzy uczestniczą w życiu społecznym sołectwa, na co dzień wspierają i wspomagają działania stowarzyszenia na rzecz naszej społeczności lokalnej.
Dziękuje administracji samorządowej – Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Zdunach za obustronna współpracę i podejmowany wysiłek w realizacji przedsięwzięć na rzecz mieszkańców gminy Zduny.
DIALOG i WSPÓŁPRACA WSZYSTKIM SIĘ OPŁACA. 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !