Wyjazd Edukacyjny – Aktywna Turystyka

Od marca do maja część członków stowarzyszenia RAZEM DLA KONARZEWA uczestniczyło w projekcie współpracy pn. „Promocja Regionów poprzez Aktywną Turystykę” (PREPATUR) realizowanym przez @Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Okno Południowej Wielkopolski we współpracy z 3 innymi lokalnymi grupami działania z różnych regionów Polski oraz Fundacją Questingu, Fundacją Calamita i Fucco Design. Niesamowita przygoda, wiedza, kontakty i możliwości. Polecamy wszystkim organizacjom taką formę współpracy na swoim terenie.
Dzięki udziałowi w tym projekcie opracowaliśmy quest o Konarzewie pn. „ Z Panią Teklą na konarzewskich ścieżkach „. W tym działaniu wzięło udział 10 osób, które pojechały na wizytę studyjną do Krakowa, aby tam na miejscu pokonać kilka terenowych wyzwań.
Taka forma spędzania wolnego czasu przypadła do gustu naszej młodzieży. W wyniku innego spotkania popularyzującego rodzime dziedzictwo kulturowo-historyczno-przyrodnicze dołączyła kolejna grupa młodzieży gminy Zduny. 
Tak zrodził się pomysł aby w ramach aktywnej turystyki, letniego wypoczynku połączyć
przyjemne z pożytecznym. Postanowiliśmy w praktyce poznać i wykorzystać poznane wcześniej quest, geocashing oraz Mobilnego Asystenta Turystyki / MAT /

Napisaliśmy projekt pn. Wyjazd edukacyjny – Aktywna Turystyka. W ramach małych grantów otrzymaliśmy dofinansowanie gminy Zduny. Do puli dorzuciliśmy środki zabezpieczone we Funduszach Sołeckich Konarzewa i Chachalni oraz odpłatność uczestników wyjazdu. 
W ramach promocji naszego regionu przygotowaliśmy kilka kompletów questów po ziemi zdunowskiej, które zostawiliśmy zarówno w odwiedzanych schroniskach, jak również informacjach turystycznych. Ubrani w koszulki „firmowe” gminy Zduny i 1 Zdunowskiej Drużyny Harcerskiej my Wielkopolanie ruszyliśmy na podbój Dolnego Śląska. 
We wyjeździe bardzo użyteczne okazały się pakiety turystyczne od LGD OPW, otrzymane na zakończenie realizacji projektu. Torby podróżne, peleryny przeciwdeszczowe, lornetka, kubki termiczne oraz bidony otrzymane od Urzędu Miejskiego w Zdunach w dowód uznania za promocję i popularyzację rodzimych szlaków – jakże pomocne i podręczne na szlaku – 🙂
Wyjazd przygotowany i prowadzony przez kierownika wyjazdu wolontariuszkę Barbarę Łasińską we współpracy z opiekunem grupy wolontariuszką Agnieszką Gierłowską. We wspólnym wypadzie udział wzięła 13 osobowa grupa młodzieży ze Zdun, Konarzewa, Chachalni i Perzyc. 
Przewoźnikiem uczestników była firma Bob-Kom Bogdan Cierniewski z Krotoszyna.

Trasa , szlaki niełatwe, wymagające marszu w różnych warunkach terenowych, nawet te miejskie wymagały kondycji z racji pokonywanych dystansów. Nie chce aż się wierzyć, ale aplikacja Elmondo pokazała Ignacemu iż zrobiliśmy kolejno 21, 12 i 13 km . Mamy prawo odczuwać zmęczenie. Mimo tego wysiłku plan zrealizowaliśmy w całości.
Uczestnicy : Amelia Wasielewska, Hubert Wasielewski, Bartosz Kruszyk, Jakub Starczewski, Jakub Żyto, Łukasz Grobelny, Lucjan Kułaga, Filip Staśkiewicz, Jan Staśkiewicz, Ignacy Brdys, Michał Hyliński, Franciszek Klepacki i Piotr Snela oraz organizatorzy i kadra wyjazdu dziękują bardzo w/w organizacjom, instytucjom i osobom za umożliwienie i pomoc w realizacji wyjazdu.
Na zakończenie – słowa jednego z uczestników …jestem zmęczony, ale warto było ….
To dla nas wyraz uznania i źródło satysfakcji oraz motywacji w przygotowaniu kolejnego wypadu.

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3