Wielkopolska Odnowa Wsi 2019 r

Wielkopolska Odnowa Wsi konkurs dla organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich, dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Na realizację projektu KONARZEW – NASZE MIEJSCE otrzymamy 10.000,00. Do tego wnosimy wkład własny osobowy / wolontariat i praca społeczna mieszkańców / oraz wkład własny finansowy. Łączna wartość projektu to kwota 12.690,00 zł.

Dzięki temu dofinansowaniu skorzysta też Konarzew – wzbogacimy się m.in. o namiot szybkiego montażu, nasz Szlak Historyczny zostanie oznakowany, sala wiejska będzie miała do dyspozycji rzutnik i ekran, powstanie film promocyjny o sołectwie, zakupimy gry plenerowe.

W trakcie realizacji projektu zostaną zrealizowane:

  • Turniej Sołectw
  • Rekreacyjne spotkanie plenerowe
  • kącik historyczny oraz oznakowanie Konarzewskiego szlaku historycznego.
  • spotkanie fundraisingowe z lokalnym biznesem

12 listopad – spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z Partnerami Społecznymi, wspierającymi nasze działania.
Każda pomoc zarówno finansowa, jak i rzeczowa, organizacyjna czy kadrowa jest dla nas społeczników ogromnie ważna, pomocna, potrzebna. Spotkanie było okazją do podziękowania i wręczenia statuetek, medali oraz podziękowań.

Naszym gościom zaprezentowaliśmy film promocyjny o Konarzewie, który powstał w ramach naszego udziału w programie Wielkopolska Odnowa Wsi.
Pokazaliśmy również prezentację multimedialną w jaki sposób biznes może wspierać sektor społeczny. Ten punkt wieczoru był częścią wspólną 2 projektów – w/w dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz kampanii społecznej Programu Edukacji Fundraisingowej.
Spotkanie upłynęło nam w miłej atmosferze – wszak byliśmy w gronie ludzi nam życzliwych.

Pomaganie nam, organizacjom społecznym to nie tylko pieniądze na nasze działania. To także użyczony sprzęt, pracownicy oddelegowani do zadań, doradztwo oraz atmosfera współpracy i wzajemna motywacja do dalszej pracy.

Tytuł Dobroczyńcy Stowarzyszenia Razem dla Konarzewa wraz ze statuetką otrzymali : Prezes Jan Pluta i Zarząd Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, Robert Marciniak i firma R2M z Konarzewa ,oraz Dyrektor BNP Paribas o/Krotoszyn – Maciej Zuchowski . Szczególne wyróżnienie jako nasz Przyjaciel otrzymała Karolina Grzelak – Dyrektor BS O/Zduny.
Medale i tytuł Partnera na Medal otrzymał Burmistrz Zdun i Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zdunach, Marek Sobański i firma SOBMETAL z Rogożewa, Sławomir Ptak – PHU PTAK z Rudy, Rafał Szczegóra – Fido-Plast z Konarzewa oraz Zarząd Galerii Krotoszyńskiej. Specjalne podziękowanie otrzymała też Lucyna Musiał – firma A.T.L z Konarzewa.

Nieobecni otrzymają swoje nagrody już wkrótce.
W spotkaniu wykorzystaliśmy sprzęt zakupiony z projektu Konarzew-nasze miejsce . Również prezentacja fundraisingowa oraz promocyjna sołectwa została przygotowana z tego.
Statuetki, medale, poczęstunek przygotowaliśmy ze środków kampanii realizowanej ze środków Programu Edukacji Finansowej Szkoły Fundraisingu Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

Dziękuję w tym miejscu naszym Sympatykom i wolontariuszom : Wioletta Wożniak za przygotowanie prezentacjo o stowarzyszeniu oraz Lucyna Młodziuśka za przygotowanie prezentacji fundraisingowej ?

Fundraising – to nie tylko wsparcie finansowe. To także Pomaganie organizacjom społecznym to nie tylko pieniądze na nasze działania. To także użyczony sprzęt, pracownicy oddelegowani do zadań, doradztwo oraz atmosfera współpracy i wzajemna motywacja do dalszej pracy.
Na spotkaniu z lokalnym biznesem podsumowalismy naszą pracę, współpracę oraz plany na dalszy rozwój zarówno organizacji jak i dalszego działania międzysektorowego.
Spotkanie to było doskonałą okazją aby podziekować , wyróżnić i uhonorować naszych Partnerów.

Zakupiony sprzęt audio-video : laptop, drukarka, projektor i ekran zakupione z dotacji w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi sprawią że nasze spotkania, warsztaty, szkolenia będą atrakcyjniejsze.

15 listopada zakończyliśmy realizację projektu pn. Konarzew – nasze miejsce, realizowanego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Jednym z rezultatów działania są tablice kierunkowe, stanowiące oznakowanie Konarzewskiego Szlaku Turystycznego. Znależć je można na wjeździe do Konarzewa oraz na krzyżówkach. Mapa całego szlaku znajduje się w na skwerku przy placu zabaw.

Otwarcie Kącika Historycznego

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu Konarzew – nasze miejsce z programu Wielkopolska Odnowa Wsi, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz projektu Historie Sercem Pisane II również ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Krótka relacja medialna z dzisiejszego otwarcia. Dziękujemy Wszystkim za przybycie i wspólne pisanie nowożytnych dziejów Konarzewa

Uroczyste otwarcie Kącika Historii Konarzewa oraz projekcja wspomnień mieszkańców wsi.

Opublikowany przez Życie Krotoszyna Niedziela, 20 października 2019