WALNE Zebranie Członków

03 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  Sprawozdanie merytoryczne, finansowe i Komisji Rewizyjnej za rok 2019 zostały przyjęte i zatwierdzone. Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2019.

Zakres działania ograniczony epidemią, jednak jesteśmy w kontakcie i online, offline podejmujemy decyzje dotyczące roku 2021.