Masz głos

Akcja Masz Głos 2021 ruszyła pełną para. Przystąpiliśmy po raz kolejny .
W tym roku oprócz spotkań regionalnych odbywać się będą spotkania tematyczne, wg zainteresowań i potrzeb uczestników https://www.maszglos.pl/aktualnosci/wsparcie-tematyczne/
Nasza reprezentacja zapisała się do tematu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Jest w tej kwestii co nieco do zrobienia, zarówno na ulicach, boisku jak i na sali. Będziemy Was, Mieszkańców pytać o zdanie, zasięgać Waszej opinii, jednakże należy mieć na względzie również plany zagospodarowania przestrzennego. Będziemy rzecz jasna prosić o pomoc i wsparcie naszych działań, wszak RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !
Nasza reprezentacja w tegorocznej akcji to 3 osobowy zespół stowarzyszeniowo-sołecki: Barbara Łasińska – Prezes / Sołtys, Magdalena Poprawska ze Stowarzyszenia oraz Robert Marciniak z Rady Sołeckiej.
www.maszglos.pl